Utvecklingsarbete

Jag jobbar för närvarande med flera utvecklingsprojekt.

  • Det ena är ett nytt ordförrådstest. Framtagande av ordförrådstestet har möjliggjorts med medel från Stiftelsen Margit Wibelfonden.
    Ordförrådstestet används nu i två skilda forskningsstudier.
    En studie handlar om ordförrådsutveckling hos barn med lätt till måttligt svår hörselnedsättning och är kopplad till Uppsala Universitet.
    Den andra studien, som är kopplad till Högskolan Dalarna, handlar om ordförrådsutveckling, på svenska, hos barn i en flerspråkig skola.

  • I ett annat utvecklingsprojekt har jag arbetat fram en hemsida med sånger och skogsfakta för barn.
    Det här är något jag velat göra länge. Musikens och barnvisornas betydelse för tal- och språkutveckling är stor. Det är något vi skulle kunna medvetandegöra betydligt mer än vi gör idag. Specialpedagogiska Skolmyndigheten beviljade medel till en förstudie, som i sin tur resulterade i tillkomsten av hemsidan childsongs.se. Titta gärna på den! Sidan om skogen blev lite extra bonus. Sidan kommer också att utvecklas om lekens betydelse för språkutvecklingen hos barn.

 

Top