Utvecklingsarbete

Jag jobbar för närvarande med två utvecklingsprojekt.

  • Det ena är ett nytt ordförrådstest.
    Till den första versionen behöver jag några barn, fem i varje årskull 7-14 år, som kan pröva så att jag vet om uppgifterna ligger i rättsvårighetsgrad.
  • Det andra är en förstudie till musikstimulering för små barn med hörselnedsättning, barn med språkstörning och barn med autismspektrumstörning. Även här behöver jag små ”testpiloter” så att jag hamnar rätt. Gärna små barn 1-3 år. Det behöver inte vara barn med de svårigheter jag beskrivit. Alla barn kan vara med och tycka till (vilka bilder blir bra, vilka låtar är bäst).
    Det här är något jag velat göra länge. Musikens och barnvisornas betydelse för tal- och språkutveckling är stor. Det är något vi skulle kunna medvetendegöra betydligt mer än vi gör idag. Till den här studien har jag beviljats stöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Om du vill vara med och pröva ut på barn i ett första skede, så hör gärna av dig till mig! Berätta vad du jobbar med och hur du tänker att du har möjlighet att pröva i ditt arbete med barnen. Mejla till: gertrud.edquist@gmail.com

Top