gertrud_edquist_startPresentation

Företaget har funnits i drygt tjugo år och finns på Sollerön i Mora kommun. Det är ett enmansföretag.

Jag som arbetar i företaget är legitimerad logoped och KBT-terapeut. Framför allt har jag erfarenhet av att arbeta med utredning och behandling av barn och ungdomar med försenad/avvikande tal- och språkutveckling, utredning av dyslexi och neuropsykiatri.

Jag har arbetat i logopedin i Dalarna under många år, på BUP-mottagning och på Kunskapscentrum Neuropsykiatri (en specialistenhet inom barn och ungdomspsykiatrin i Dalarna). Efter ett par år inom psykiatrin utbildade jag mig till KBT-terapeut. Det blev ett bra komplement till logopedutbildningen. De senaste tre åren har jag arbetet som skollogoped i Elevhälsan i Rättvik, där jag slutade min tjänst i somras och nu enbart har verksamhet i företaget.

Under rätt många år har jag varit engagerad i spännande studier kring tal- och språkutveckling hos barn med hörselnedsättning, i det så kallade HSS-projektet (se särskild beskrivning på egen sida).
Under ett par år var jag med i styrelsen för SFFL, Sveriges Förening för Foniatri och Logopedi (numera SITS), och redaktör för dess tidskrift Tal & Språk.

Jag är nu engagerad i två olika forskningsstudier, en om ordförrådsutveckling hos skolbarn med hörselnedsättning kopplad till Uppsala Universitet och en till Högskolan Dalarna som också handlar om ordförrådsutveckling, men hos barn med flerspråkighetsbakgrund. Mer information om studierna kommer senare.

Nyligen blev hemsidan childsongs.se klar. Det är en sida för de lite yngre barnen –  barn som tycker om sång och natur och som behöver lite extra tid för att lyssna och se. Geoff Plant som arbetat mycket med barn med hörselnedsättning inspirerade mig, för nu rätt länge sedan, att göra den här sidan. Specialpedagogiska Skolmyndigheten har bidragit till att sidan kom till. Titta gärna in på childsongs.se! Sidan kommer utvecklas mer under hand.

Top