gertrud_edquist_startPresentation

Företaget har funnits i drygt tjugofem år och finns på Sollerön i Mora kommun. Det är ett enmansföretag.

Jag som arbetar i företaget är legitimerad logoped och KBT-terapeut. Framför allt har jag erfarenhet av att arbeta med utredning och behandling av barn och ungdomar med försenad/avvikande tal- och språkutveckling, utredning av dyslexi och neuropsykiatri.

Jag har arbetat i logopedin i Dalarna under många år, på BUP-mottagning och på Kunskapscentrum Neuropsykiatri (en specialistenhet inom barn och ungdomspsykiatrin i Dalarna). De senaste tre åren har jag arbetet som skollogoped i Elevhälsan i Rättvik, där jag slutade min tjänst i somras och nu enbart har verksamhet i företaget.

Under rätt många år har jag varit engagerad i spännande studier kring tal- och språkutveckling hos barn med hörselnedsättning, i det så kallade HSS-projektet (se särskild beskrivning på egen sida).
Jag är nu engagerad i två olika forskningsstudier, en om ordförrådsutveckling hos skolbarn med hörselnedsättning, kopplad till Uppsala Universitet, och en, kopplad till Högskolan Dalarna, som  handlar om ordförrådsutveckling hos barn med flerspråkighetsbakgrund.

Nyligen blev hemsidan childsongs.se klar. Det är en sida för de lite yngre barnen –  barn som tycker om sång och natur och som behöver lite extra tid för att lyssna och se. Geoff Plant som arbetat mycket med barn med hörselnedsättning inspirerade mig, för nu rätt länge sedan, att göra den här sidan. Specialpedagogiska Skolmyndigheten har bidragit till det projektet. Titta gärna in på childsongs.se! Sidan utvecklas mer under hand.

Top