gertrud_edquist_startPresentation

Företaget har funnits i tjugo år och finns på Sollerön i Mora kommun. Det är ett enmansföretag.

Jag som arbetar i företaget är legitimerad logoped och KBT-terapeut. Framför allt har jag erfarenhet av att arbeta med utredning och behandling av barn och ungdomar med försenad/avvikande tal- och språkutveckling, utredning av dyslexi och med strokerehabilitering.

Jag har arbetat i logopedin i Dalarna under många år, på BUP-mottagning och på Kunskapscentrum Neuropsykiatri (en specialistenhet inom barn och ungdomspsykiatrin i Dalarna). Efter ett par år inom psykiatrin utbildade jag mig till KBT-terapeut. Det blev ett bra komplement till logopedutbildningen.

Under rätt många år har jag varit engagerad i spännande studier kring tal- och språkutveckling hos barn med hörselnedsättning, i det så kallade HSS-projektet (se särskild beskrivning på egen sida).

Under ett par år var jag med i styrelsen för SFFL, Sveriges Förening för Foniatri och Logopedi (numera SITS), och redaktör för dess tidskrift Tal & Språk.

Sedan sommaren -17 är jag anställd som skollogoped i Centrala Elevhälsan i Rättvik.

Företagandet är numera en sidoverksamhet som ger mig möjlighet att engagera mig i spännande  utvecklingsprojekt. Jag samarbetar då med andra erfarna kollegor runt om i Sverige.

 

Top