Musikstimulering

Musik är en oerhörd resurs när det gäller att utveckla aktivt lyssnande och tal och språk.

Jag har ofta använt barnvisor när jag träffat barn med sen tal- och språkutveckling.

Professor Geoff Plant HRF, Hearing Rehabilitation Foundation, USA, har länge verkat för att sprida kunskapen om musikens betydelse för utveckling av talkommunikation hos barn med hörselnedsättning. Han har utarbetat materiel för MEDEL, som utvecklar cochleaimpalntat. Det är oerhört viktigt att de barn som på grund av svåra hörselnedsättningar får cochleaimplantat också får en bra övning för utveckla sitt talspråk.

Molnar-Szakacs m fl (2009) har beskrivit att den automatiska spegling av gester och uttryck som sker i frontala och frontotemporala områden i hjärnbarken hos barn med normal utveckling är svagare hos barn med autism. De beskriver också hur många barn med autism har ett särskilt väl utvecklat intresse för musik. De refererar till studier där man funnit att barn med autism, på samma nivå som barn utan autism, kan uppfatta känslor i musik. Denna, som de beskriver, uppenbart opåverkade förmåga att uppfatta och identifiera känslouttryck skiljer sig från barnens uppenbara svårigheter att uppfatta och identifiera känslor i andra typer av kontext. Molnar-Szakacs m fl menar att spegelneuronens funktion underlättar för utövare och lyssnare att dela musikala upplevelser. Områden i främre delarna av insula bildar en neural förbindelse mellan spegelneuron och limbiska systemet och möjliggör på så sätt att den inkommande informationen att bli värderad i autonoma och emotionella aspekter hos lyssnaren. Det i sin tur skulle kunna leda till en komplex emotionell respons till musiken. Molnar-Szakacs resonerar också om att karaktären av repetivitet i musik kan underlätta och gagna uppmärksamheten hos personer med autism.

I Hanens bok It Takes Two to Talk beskrivs också betydelsen av att använda enkla barnvisor för att ge stöd till att utveckla barns kommunikativa färdigheter

Här är ett par av de versioner av kända barnvisor för barn som jag haft möjlighet att utveckla med hjälp av kunniga tecknare och musiker och med stöd av SPSM:

Gå till childsongs

Top