Musikstimulering

Musik är en oerhörd resurs när det gäller att utveckla tal och språk. Föräldrar har sjungit för och med barn i alla tider vi känner till. På många, många förskolor, skolor och andra verksamheter för barn görs fina insatser för att utveckla språk med hjälp av sånger och lekar.

Professor Geoff Plant HRF, Hearing Rehabilitation Foundation, USA, har länge verkat för att sprida kunskap om musikens betydelse för utveckling av talkommunikation hos barn med hörselnedsättning, framför allt för den allt större gruppen barn med cochleaimplatat. Han har utarbetat materiel för det och gett inspirerande föreläsningar i ämnet .

Flera andra forskare, bland annat på Rett Center i Östersund, vittnar om musikens och sångens betydelse för utvecklingen hos barn som inte har så lätt att tillägna sig språk.

I Hanens bok It Takes Two to Talk beskrivs också betydelsen av att använda enkla barnvisor för att ge stöd till att utveckla barns kommunikativa färdigheter.

För att bidra till att barn, i tidig språkutveckling och med olika förutsättningar, ska få utveckla sitt språk med hjälp av enkla barnvisor sökte jag medel hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Här är en version av känd barnvisa. På webbsiten childsongs.se finns fler.

 

Top