HSS, Hörselskadade Barns Språkutveckling

Under åren 1995-2005 ingick jag i projektgruppen för HSS, som leddes av professor Erik Borg på dåvarande Ahlséns Forskningsinstitut, Universitetssjukhuset i Örebro. Sammanlagt ingick cirka 700 barn i studierna, varav cirka 500 med hörselnedsättning.

Arbetet resulterade i två rapporter:
Hörselskadade barns Språkutveckling. Rapport 2 A (2000). Finns att ladda ner här
Hörselskadade barns Språkutveckling, Fördjupningstester. Rapport 9 A (2005). Finns att ladda ner här

Vi publicerade en artikel i Language Development in hearing-impaired children Establishment of a reference material for a ”Language test for hearingimpaired children”, LATHIC i International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 65 (2002) 15-26

Beskrivningar av studierna har också funnits i särtryck i Läkartidningen, i Logopednytt, nr 1 mars 2011, sid 12-13, och i Audionytt.

Som ett resultaten av de två studierna finns ett antal normerade talspråkstester för barn 4-6 år med hörselnedsättning. Vi lämnar gärna mer information om dem. Vi kan också tänka oss att ha utbildningsdagar kring detta om så önskas. Mejla intresse!

Nu finns materialet till HSS BAS-test inlagt på separat flik på hemsidan. Tillgång till materialet ges till dem som genomgått utbildning i användande.

Nu finns även materialet till fördjupningstesterna inlagt här. Särskild behörighet krävs.

Top