Länkar

Bra länkar som jag gärna delar med mig av:

OM SPRÅKSTÖRNING OCH DYSLEXI

Logopeden i skolan En blogg om språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg

Kodknäckarna Bra, matnyttig hemsida med information kring språkutveckling och dyslexi. Tips till föräldrar, pedagoger och logopeder.

RALLIcampaign Här finns en unik möjlighet att, på Youtube, ta del av bra kortföreläsningar och självupplevda beskrivningar om hur det kan vara att ha språkstörning. Kampanjen har startats av professor Dorothy Bishop för att sprida kunskap om språkstörning.

OrdAF Astrid Frylmark Kunnig kollega med förlag, kursverksamhet och mycket annat.

OM PSYKISK OHÄLSA HOS BARN

PSYNK – SKL:s projekt Psynk – psykisk hälsa, barn och unga. Har du gott om tid så finns här mycket bra information, filmer, föreläsningar, material att ladda ner.

OM HÖRSELNEDSÄTTNING

Hörselhusk -sida med information om bra utbildningsprogram som syftar till att skapa en säkrare samtalssituation för personer med hörselnedsättning.

Earfoundation, Newcastle. Utbildningscenter och organisation som ofta ligger i framkanten när det gäller insatser för barn med hörselnedsättningar.

HRF, Hearing Rehabilitation Foundation. En amerikansk organisation som har till syfte att tillhandahålla och främja talkommunikation utbildning för barn och vuxna med hörselnedsättning.

OM PEDAGOGIK

SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Tipsbanken, Proivus . Tips och information till pedagoger som är bra också för oss andra. En hel del om förhållningssätt och anpassningar för barn med svårigheter med uppmärksamhet, socialt samspel med mera

Nukunskap Lisa Blohm, journalist som startat en sajt som har som syfte att öka intresset för nyheter hos skolelever och öka förståelsen för omvärlden och för andra människor.

HANDIKAPPORGANISATIONER OCH INTRESSEFÖRENINGAR

Attention Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma. Rikligt med information och bra kursutbud. Lokalföreningar över hela landet.

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Informationsmaterial, filmer, kurser

Barnplantorna Riksförbundet för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat. Förbund med stort engagemang för barn med hörselnedsättning. Initiativtagare och medarrangör för angelägna konferenser.

Dyslexiförbundet, FMLS Massor av bra information. Bra förening att vara medlem i som förälder till barn med dyslexi.

Talknuten Afasiförbundets förening för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhöriga.

Top