Länkar

Bra länkar som jag gärna delar med mig av:

SPRÅKSTÖRNING OCH DYSLEXI

Logopeden i skolan En blogg om språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg

Kodknäckarna Bra, matnyttig hemsida med information kring språkutveckling och dyslexi. Tips till föräldrar, pedagoger och logopeder.

FDB.nu – Dysseappen och Dyssepodden
Dysseappen, men smarta lösningar och bra information om dyslexi och dyskalkyli

RALLIcampaign Här finns en unik möjlighet att, på Youtube, ta del av bra kortföreläsningar och självupplevda beskrivningar om hur det kan vara att ha språkstörning. Kampanjen har startats av professor Dorothy Bishop för att sprida kunskap om språkstörning.

OrdAF Här finns bra material för båda barn, unga och de som är lite äldre. 

BetaPedagog Också en favorit när det gäller roligt bra material för barn.

Familjen Kippin – webbföreläsning om ett gediget språkträningsmaterial som passar utmärkt för förskolor. Bra också för flerspråkiga barn. Det innehåller en stor bank av övningar för att utveckla ordförråd, meningsbyggnad och berättande  – och massor av tips på roliga språklekar.

PSYKISK HÄLSA HOS BARN

PSYNK – SKL:s projekt Psynk – psykisk hälsa, barn och unga. Har du gott om tid så finns här massor av bra information, filmer, föreläsningar, material att ladda ner.

HÖRSELNEDSÄTTNING

Earfoundation, Newcastle. Utbildningscenter och organisation som ofta ligger i framkanten när det gäller insatser för barn med hörselnedsättningar.

HRF, Hearing Rehabilitation Foundation. En amerikansk organisation som har till syfte att tillhandahålla och främja talkommunikation utbildning för barn och vuxna med hörselnedsättning.

PEDAGOGIK

SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Tipsbanken, Proivus . Tips och information till pedagoger som är bra också för oss andra. En hel del om förhållningssätt och anpassningar för barn med svårigheter med uppmärksamhet, socialt samspel med mera

HANDIKAPPORGANISATIONER OCH INTRESSEFÖRENINGAR

Attention Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma. Rikligt med information och bra kursutbud. Lokalföreningar över hela landet.

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Informationsmaterial, filmer, kurser

Hörsellinjen.se
Här kan du söka all möjlig information om hörsel och du kan pröva HRF:s ljudsimulator för att förstå hur det kan vara att ha en hörselnedsättning

Barnplantorna Riksförbundet för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat. Förbund med stort engagemang för barn med hörselnedsättning. Initiativtagare och medarrangör för angelägna konferenser.

Dyslexiförbundet, FMLS Massor av bra information. Bra förening att vara medlem i som förälder till barn med dyslexi.

Talknuten Afasiförbundets förening för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhöriga.

SITS – Svensk intresseförening för Tal och Språk.
Aktuell information om tal och språk – både nationell och internationell.

Top