Kurser

Kurs i handhavande och tolkning av resultat av CCC-2, Childrens Communication Checklist kan erbjudas. För närvarande är ingen kurs planerad, men hör gärna av dig så kan vi planera in!

Syftet med dagen är att gå igenom screeningmaterialet och dess användningsområde

Varför CCC-2 – och hur är det upplagt? Hur kan vi använda materialet för att få ut mesta möjliga information? Hur kan CCC-2 användas som en del i ett differentialdiagnostiskt arbete? Hur kan vi beskriva pragmatisk kompetens hos barn med typisk utveckling och hos barn med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Skillnader, likheter?

Tid och plats: Efter överenskommelse eller är tillräckligt många har anmält intresse.

Tid: Inget datum planerat i vår, men i höst om intresse finns.

Max 20 och minst tio kursdeltagare per kurstillfälle. Skicka intresseanmälan till info@logopedidalarna.se

Childrens Communication Checklist är ett screeningformulär med frågor om hur barnets kommunikation fungerar i vardagen. Materialet är utvecklat England av Dorothy Bishop. CCC-2 (Bishop, 2003) är en reviderad version till Childrens Communication Checklist (1998) Det används I flera länder; i USA sedan 2005. Den senaste versionen har normerats i Norden via Pearson Assessment och finns att beställa här: http://www.pearsonassessment.se/ccc-2.html

Om intresse finns ordnas kurser om HSS, Hörselskadade barns tal- och språkutveckling, se separat sida om HSS för att läsa mer om de projekt som gjorts!

Top